Till innehåll på sidan

Viltskador i lantbruksgrödor orsakade av vildsvin 2014 och 2020, ton

Gröda 2014, ton 2020, ton
Höstvete 17 969 39 859
Vårvete 5 216 4 358
Råg 1 097 2 508
Höstkorn 277 692
Vårkorn 7 992 16 339
Havre 6 118 15 684
Rågvete 2 181 3 965
Blandsäd 1 770 1 701
Majs 94 341
Ärter 978 3 669
Åkerbönor 398 1 560
Höstraps 1 676 2 905
Vårraps 143 74
Höstrybs 19 ..
Vårrybs 3 ..
Oljelin 9 ..
Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder 3 746 14 350
Majs till grönfoder 3 686 28 577
Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder 1 880 6 707
Matpotatis 2 520 4 218
Potatis för stärkelse 2 376 4 316
Slåttervall 57 040 123 539

Vattenhalt: Spannmål 14 %, trindsäd 15 %, oljeväxter 9 %.
Torrsubstanshalt: Grönfoder 100 %, slåttervall 100 %.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se