Till innehåll på sidan

Sysselsättning i jordbruket

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Sysselsättning i jordbruket 2016 SM 2017-06-26
Sysselsättning i jordbruket 2013 SM 2014-11-18
Sysselsättning i jordbruket 2010 SM 2011-06-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0401