Till innehåll på sidan

IT bland individer 2016:

E-handel vanligt bland privatpersoner

Statistiknyhet från SCB 2016-11-24 9.30

Allt fler väljer att göra sina privata inköp via internet. Årets undersökning av IT-användningen bland individer och hushåll visar att 6 av 10 handlade via internet under det första kvartalet 2016. Mest populärt att handla på nätet var kläder eller sportartiklar, tillsammans med researrangemang och färdbiljetter. Det var också populärt att beställa biljetter till evenemang, till exempel bio eller konserter.

Tillgången till internet är hög i Sverige. Totalt har 93 procent av befolkningen i åldern 16-85 år tillgång till internet i hemmet. Det vanligaste användningsområdet för internet var att skicka eller ta emot e-post, vilket 84 procent hade gjort. Andra nästan lika vanliga sätt att använda internet var att söka information om varor och tjänster, använda internetbank och att titta på nyhetssajter, vilket ungefär 8 av 10 hade gjort. Totalt 23 olika sätt att använda internet har undersökts.

Användningsområden för internet, åldern 16-85 år, procentandelar, första kvartalet 2016

Diagram

När svenskarna kopplar upp sig utanför hemmet gör man det oftast via en mobiltelefon eller smartphone. Under det första kvartalet 2016 kopplade 71 procent av svenskarna upp sig på det sättet, det vill säga nästan 6 miljoner personer.

I årets undersökning undersöktes för första gången internetanvändningen via en så kallad Smart-tv. Nästan var fjärde person hade anslutit till internet på det sättet. Fler män än kvinnor kopplade upp sig via en Smart-tv och framförallt män i åldern 35-44 år, där 43 procent hade kopplat upp sig på detta sätt. Det vanligaste användningsområdet för Smart-TV:n hos männen var att titta på streamingtjänster såsom Netflix, HBO, Svtplay eller liknande.

Publikation

En sammanfattande redovisning av denna undersökning finnas i rapporten Privatpersoners användning av datorer och Internet 2016.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se

Jonas Valdringer

Telefon
010-479 41 73
E-post
jonas.valdringer@scb.se