Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning

Nästa publicering: 2021-11-18

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Nyckeltal för Sverige

Sökt hälsorelaterad information

64 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Bokat tid hos läkare eller tandläkare

27 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Begränsat eller nekat åtkomst till sin geografiska plats

54 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Köpt kläder

45 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Köpt läkemedel

27 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Använt internetansluten TV

59 %

16-85 år

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Befolkningens it-användning 2020

2020-11-18

Nio av tio personer i åldern 16–85 år använder internet i stort sett varje dag. Ett vanligt användningsområde är att söka hälsorelaterad information om skador, sjukdomar, livsstil eller diet.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens it-användning 2020 Rapport 2020-11-18
Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 Rapport 2016-11-24

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0108