Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-17

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Nyckeltal för Sverige

Sökt hälsorelaterad information

64 %

16-85 år

Referenstid: 2022

Bokat tid hos läkare eller tandläkare

47 %

16-85 år

Referenstid: 2022

Lyssnat på podcasts eller laddat ned podcasts

40 %

16-85 år

Referenstid: 2022

Köpt kläder

49 %

16-85 år

Referenstid: 2022

Köpt läkemedel

34 %

Procent, 16-85 år

Referenstid: 2022

Använt internetansluten TV

66 %

16-85 år

Referenstid: 2022

Statistiknyheter

Internetanvändningen ökar bland äldre i Sverige

2022-11-18

I Sverige har 95 procent av befolkningen, eller nästan 8 miljoner personer, i åldrarna 16–85 år använt internet under det senaste kvartalet. Störst andel användare finns bland personer upp till 64 år, men årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att internetanvändningen ökar även bland äldre.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens it-användning 2022 Rapport 2022-11-18
Befolkningens it-användning 2021. E-handel Rapport 2021-11-18
Befolkningens it-användning 2020 Rapport 2020-11-18
Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 Rapport 2016-11-24

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Avdelningen för Social statistik och analys, Sektionen för Befolkning och levnadsförhållanden

E-post
bita@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0108