Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning

Nästa publicering: 2018-11-28

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Statistiknyheter

IT bland individer 2017

2017-12-01

Årets undersökning av IT bland individer visar att andelen kvinnor som har programmerat fortfarande är betydligt lägre jämfört med männen. Nära tre gånger så många unga män som unga kvinnor har programmerat.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 Rapport 2016-11-24
Privatpersoners användning av datorer och internet 2015 Rapport 2015-11-25
Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Rapport 2014-12-03
Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Rapport 2014-01-16
Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Rapport 2013-01-16
Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Rapport 2012-01-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010 Rapport 2011-01-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Rapport 2010-01-19
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Rapport 2008-12-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Rapport 2007-12-17
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Rapport 2005-12-20
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Rapport 2004-12-20
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Rapport 2004-01-28
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Rapport 2003-12-01
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2001 Rapport 2003-12-01

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0108