Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Kväve och fosfor

 

Tusen ton kväve

Tusen ton fosfor

Län

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20
Stockholm
4,4 5,8 0,3 0,4
Uppsala
12,7 11,3 1,0 1,0
Södermanland
8,9 10,4 0,7 0,8
Östergotland
19,5 20,9 1,1 1,6
Jönköping
3,9 4,9 0,1 0,2
Kronoberg
1,9 2,5 0,1 0,1
Kalmar
10,5 12,6 0,3 0,3
Gotland
4,8 6,7 0,3 0,5
Blekinge
2,2 2,8 0,1 0,1
Skåne
46,6 57,3 3,3 4,3
Halland
9,7 12,3 0,5 0,7
Västra Götaland
33,7 39,7 3,0 4,0
Värmland
2,6 3,4 0,2 0,3
Örebro
7,6 8,0 0,8 0,9
Västmanland
5,2 6,5 0,4 0,6
Dalarna
2,4 2,8 0,3 0,3
Gävleborg
1,5 1,5 0,1 0,1
Västernorrland
1,0 1,1 0,0 0,1
Jämtland
0,8 0,9 0,0 0,0
Västerbotten
1,9 2,6 0,1 0,1
Norrbotten
0,9 1,0 0,1 0,1
Riket
182,7 215,2 12,8 16,6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-29

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se