Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Kväve och fosfor

 tusen ton kvävetusen ton fosfor
Län2017/182018/192017/182018/19
Stockholm
4,5 4,4 0,4 0,3
Uppsala
13,2 12,7 1,3 1,0
Södermanland
8,9 8,9 0,7 0,7
Östergotland
18,1 19,5 1,2 1,1
Jönköping
3,4 3,9 0,1 0,1
Kronoberg
2,1 1,9 0,1 0,1
Kalmar
11,5 10,5 0,3 0,3
Gotland
5,7 4,8 0,5 0,3
Blekinge
2,5 2,2 0,1 0,1
Skåne
50,7 46,6 3,6 3,3
Halland
9,3 9,7 0,5 0,5
Västra Götaland
32,2 33,7 3,4 3,0
Värmland
2,2 2,6 0,2 0,2
Örebro
7,7 7,6 0,8 0,8
Västmanland
4,7 5,2 0,5 0,4
Dalarna
2,2 2,4 0,2 0,3
Gävleborg
1,4 1,5 0,1 0,1
Västernorrland
1,0 1,0 0,0 0,0
Jämtland
0,8 0,8 0,0 0,0
Västerbotten
1,6 1,9 0,1 0,1
Norrbotten
0,8 0,9 0,0 0,1
Riket
184,2 182,7 14,3 12,8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-29

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se