Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Nästa publicering: 2019-04-25

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistiknyheter

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

2018-04-25

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2016/17 till 198 500 ton, en ökning med 7 procent jämfört med närmast föregående gödselår. För fosfor uppgick försäljningen till 14 400 ton, vilket är en ökning med 1 300 ton (10 procent) jämfört med föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17 SM 2018-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2015/16 SM 2017-04-26
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2014/15 SM 2016-04-28
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2013/14 SM 2015-04-23
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 SM 2014-04-24
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2011/12 SM 2013-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2010/11 SM 2012-05-15
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2009/10 SM 2011-05-19
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2008/09 SM 2010-07-07
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2007/08 SM 2009-07-08
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2006/07 (Korrigerad 2009-07-08) SM 2008-07-03
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2005/06 SM 2007-04-20
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2004/05 SM 2006-04-07
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2003/04 SM 2005-03-18
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2002/03 SM 2004-04-05
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2001/02 SM 2003-03-19
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2000/01 SM 2002-04-24

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1002