Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistiknyheter

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2018/19

2020-04-29

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick till 182 700 ton gödselåret 2018/19. Det är i nivå med föregående gödselår. Trots ökade totalskördar för flertalet grödor 2019 ökade inte de sålda mängderna av mineralgödsel, eftersom det fanns gödsel kvar i lager på jordbruksföretagen sedan torråret 2018.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2019/20 SM 2021-04-29
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2018/19 SM 2020-04-29
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2017/18 SM 2019-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17 SM 2018-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2015/16 SM 2017-04-24
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2014/15 SM 2016-04-28
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2013/14 SM 2015-04-23
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 SM 2014-04-24

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1002