Till innehåll på sidan

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1105