Till innehåll på sidan

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Nästa publicering: 2020-02-28

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1105