Till innehåll på sidan

Hav

Undersökningar om Hav

Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistiken visar fångstmängder per havsområden, ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet per månad och år. Statistiken visar även antal fartyg och fartygskapacitet per år.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Hav Yrkesfiske

Land- och vattenarealer

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Areal Hav Land Landyta Sjöar

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistiken visar tillförsel av fosfor från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Sjöar

Tillförsel av kväve till kusten

Statistiken visar tillförsel av kväve från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Sjöar

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Kust