Till innehåll på sidan

Sötvatten – miljötillstånd

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Fosfor och kväve i sjöar och vattendrag
Fisk i sjöar
Växtplankton i sjöar
Fisk i vattendrag

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1101