Till innehåll på sidan

Vatten

Undersökningar om Vatten

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Sjöar, Vatten

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Industrins vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

För statistik om Industrins vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Industri, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Jordbrukets vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

För statistik om Jordbrukets vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Djur, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Sötvatten – miljötillstånd

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

Sjöar, Vatten