Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket – användning i grödor

Sveriges officiella statistik

Syftet med undersökningen är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över bekämpningsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i denna över tiden. Undersökningen ger även väsentlig information för uppföljning av politiskt uppsatta miljömål.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2021. Användning i grödor Rapport 2022-12-02
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017. Användning i grödor SM 2018-11-28
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor SM 2011-09-09

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0502