Till innehåll på sidan

Grönytor i och omkring tätorter

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Statistiknyheter

Grönytor i och omkring tätorter 2010

2015-05-28

I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett till grönytans andel av tätortens landareal. Cirka 72 procent av marken ingick i någon form av grönstruktur. Sett till grönyta per tätortsinvånare var dock Borlänge den grönaste tätorten med över 500 kvadratmeter grönyta per tätortsinvånare.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Grönytor och grönområden i tätorter 2010 SM 2015-05-28
Metodrapport 2013 – Förbättrad grönytekartering i urbana områden Rapport 2015-05-28
Grönytor och grönområden i tätorter – förändring 2000–2005 SM 2010-11-19
Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del II SM 2010-09-15
Vattenytor och stränder i tätorter 2005 SM 2010-02-24
Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del I SM 2009-12-21
Metodrapport 2008 – Grönytor i tätort Rapport 2008-05-22
Grönområden i tätorter 1990 SM 2003-12-01
Grönytor kring större tätorter 1990 SM 2003-12-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0805