Till innehåll på sidan

Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del I

Serie:
MI12 - Grönytor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-mi12sm0902_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-12-21
Förfrågningar:

Marianne Eriksson

010-479 47 36

Marianne.eriksson@scb.se