Till innehåll på sidan

Markanvändning per vattendistrikt (föreslagna)

Karta som visar markanvändning per vattendistrikt (föreslagna), år 2000 Klasser: Vatten, Åker, Bete, Skog, Tätort

Karta

Kommentarer

Kartan hämtad ur Statistiskt meddelande: MI11SM0301.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se