Till innehåll på sidan

Fysisk handelsbalans per materialkategori, Sverige 1998-2019

Miljoner ton per år

Graph: Fysisk handelsbalans per materialkategori, Sverige, miljoner ton per år

Kommentarer

Diagrammet visar den fysiska handelsbalansen räknat som export minus import per materialkategori för olika år. Positiva värden visar på ett handelsöverskott, dvs vi exporterar mer än vad vi importerar. Handelsunderskott blir då det motsatta.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-11

Har du frågor om statistiken?