Till innehåll på sidan

Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998–2021

Miljoner ton per år

diagram

Kommentarer

Med inhemsk utvinning avses den utvinning av råvaror som sker inom landets gränser. Indikatorn beskriver här det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?