Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Nästa publicering: 2019-10-10

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Statistiknyheter

Miljöskyddskostnader 2017

2018-10-11

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 15,4 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016, främst beroende på ökade löpande kostnader. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Miljöskyddskostnader 2016 SM 2017-10-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2015 SM 2016-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2014 SM 2015-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2013 SM 2014-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2012 SM 2013-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2011. Korrigerad 2012-09-26 SM 2012-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2010 SM 2011-10-24
Miljöskyddskostnader i industrin 2009 SM 2010-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2008 SM 2009-10-16
Miljöskyddskostnader i industrin 2007 SM 2008-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2006 SM 2007-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2005 SM 2006-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2004 SM 2005-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2003 SM 2004-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2002 SM 2003-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2001 SM 2002-09-27
Miljöskyddskostnader i industrin 1999 och 2000 SM 2001-06-15

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1302