Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Statistiknyheter

Miljöskyddskostnader 2020

2021-10-13

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 21 miljarder kronor år 2020. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2019 och både löpande kostnader och investeringar i miljöskydd ökar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Miljöskyddskostnader 2016 SM 2017-10-16
Miljöskyddskostnader i industrin 2015 SM 2016-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2014 SM 2015-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2013 SM 2014-09-19

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1302