Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader i industrin 2013

Serie:
MI23 - Miljöskyddskostnader i industrin
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-mi23sm1401_pdf
ISSN:
1654-3998 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-09-19
Förfrågningar:

Fredrik Kanlén

010-479 46 55

fredrik.kanlen@scb.se