Till innehåll på sidan

Luft – miljötillstånd

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om luftkvalitet i tätort och landsbygd i Sverige varje år. Denna statistik består av mätdata från svenska tätorter, framförallt svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, bens(a)pyren samt metaller i luft (arsenik, kadmium, nickel, bly). I landsbygd mäts olika föroreningar i såväl luft som nederbörd. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

SCB sammanställde data t.o.m. 2003. Senare publicerade data återfinns hos SMHI, Naturvårdsverkets datavärd för luftkvalitetsdata: Datavärdskap för luftkvalitet

De finns även i sammanställt format på Naturvårdsverkets webbplats: Statistik om luft

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0401