There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sötvatten – miljötillstånd miljögifter Till innehåll på sidan

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-01

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0406