Till innehåll på sidan

Vattenanvändning

Undersökningar om Vattenanvändning

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Industrins vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

För statistik om Industrins vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Industri, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Jordbrukets vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

För statistik om Jordbrukets vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Djur, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag