Till innehåll på sidan

Vattenanvändning

Undersökningar om Vattenanvändning

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag