Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i totala lager, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

  Totala lagerförändringar, Mnkr
SNI 2007BranschKv 3 2019Kv 2 2019Kv 3 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
-6 136,9 1 475,3 -4 646,4
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
849,0 -106,6 -1 619,7
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. .. -2 263,1
-
Industri för investeringsvaror
-3 308,5 1 195,3 -996,0
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
-679,0 -603,8 378,9
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
.. .. -146,6
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
1 688,7 -36,6 76,1
C
Tillverkningsindustri
-7 825,6 1 511,9 -4 722,5
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
289,8 -1 007,3 305,8
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
-17,3 -24,8 -18,6
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
-271,4 307,0 -635,6
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
-501,1 -197,6 120,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
-3,5 -188,0 -89,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. .. -2 263,1
20
Kemisk industri
-153,4 319,0 -298,5
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. .. 267,1
22
Gummi- och plastvaruindustri
-195,2 -23,9 -331,5
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
-220,7 -50,4 -205,4
24
Stål- och metallverk
1 087,9 -991,1 -311,5
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
-424,0 742,5 -280,5
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
-4,1 462,5 203,6
27
Industri för elapparatur
-206,2 340,7 52,5
28
Övrig maskinindustri
-1 780,4 301,3 35,5
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
.. .. -800,6
30
Annan transportmedelsindustri
.. .. -417,6
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
-382,6 22,5 -55,3

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se