Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i totala lager, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

   

Totala lagerförändringar, Mnkr

SNI 2007

Bransch

Kv 1 2019 Kv 4 2018 Kv 1 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
11 368,8 2 916,5 8 892,2
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
4 798,0 3 328,3 1 775,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. -902,6 -1 469,4
-
Industri för investeringsvaror
2 561,2 -1 468,6 7 583,2
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
151,8 2 098,3 1 371,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
348,7 -139,0 -367,8
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
69,8 -241,1 600,0
C
Tillverkningsindustri
11 299,0 3 157,6 8 292,2
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
37,1 613,0 118,3
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
10,0 -45,0 19,4
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
1 044,4 1 602,5 38,6
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
553,4 1 303,9 -115,7
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
-70,9 122,6 -150,3
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. -902,6 -1 469,4
20
Kemisk industri
618,1 -130,0 168,9
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. 1 463,1 1 299,5
22
Gummi- och plastvaruindustri
171,9 323,5 300,2
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
604,0 -27,2 613,9
24
Stål- och metallverk
776,4 1 404,0 -373,0
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
436,1 -599,9 1 167,0
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
444,9 232,8 518,3
27
Industri för elapparatur
340,0 -467,5 -54,7
28
Övrig maskinindustri
1 675,3 -259,2 3 125,7
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
1 440,7 -1 285,7 2 635,9
30
Annan transportmedelsindustri
-661,5 -32,7 1 064,1
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
282,7 -158,0 -614,5

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-16

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se