Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i totala lager, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Totala lagerförändringar, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2020 Kv 4 2019 Kv 1 2019
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 5 242,5 2 375,8 12 033,2
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 1 437,2 2 003,6 4 533,2
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 4 417,9 ‑3 008,1 3 383,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 297,3 1 753,0 298,7
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑268,5 1 111,7 ‑6,2
C Tillverkningsindustri 5 511,0 1 264,0 12 039,4
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 698,3 ‑355,9 157,9
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑0,1 71,3 36,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 257,5 295,0 842,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑77,5 ‑85,6 529,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑34,5 ‑262,5 ‑61,2
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑93,1 343,6 755,8
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 226,7 68,5 103,2
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 366,2 94,9 578,6
24 Stål- och metallverk 154,5 1 336,2 721,8
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 1 138,4 ‑597,1 679,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 409,2 ‑349,3 447,1
27 Industri för elapparatur 137,7 ‑208,3 314,8
28 Övrig maskinindustri 1 624,3 ‑1 126,1 1 463,0
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 502,6 ‑344,5 212,5

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se