Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i totala lager, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Totala lagerförändringar, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2021 Kv 4 2020 Kv 1 2020
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1 516,3 ‑5 775,5 5 458,7
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑3 244,3 ‑3 932,3 1 673,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 5 059,6 ‑3 340,9 4 475,8
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 2 076,4 840,9 1 312,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 734,1 ‑696,3 ‑254,3
C Tillverkningsindustri 782,2 ‑5 079,2 5 713,0
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 475,0 ‑489,8 956,2
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑57,1 ‑104,0 ‑30,1
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑256,9 ‑282,6 159,4
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑295,2 ‑638,3 ‑157,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 35,9 ‑38,5 ‑32,5
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑390,7 ‑182,5 145,3
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 38,1 ‑136,1 355,8
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑545,0 ‑95,4 304,4
24 Stål- och metallverk ‑2 398,0 ‑675,3 269,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 676,1 ‑1 340,1 952,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 296,4 ‑90,6 400,0
27 Industri för elapparatur 72,3 ‑862,5 185,2
28 Övrig maskinindustri 671,9 54,0 1 778,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 389,5 ‑468,5 492,6

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se