Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom varuhandelsföretag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TOTALT HANDEL, SERVICEVERKSTÄDER FÖR MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR (G)            
Köp av byggnader och anläggningar 781 67 308 148 1 304 452
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 998 1 056 856 1 197 4 107 2 162
Maskiner och inventarier 5 495 5 216 4 917 5 080 20 708 11 198
Summa 7 274 6 339 6 081 6 424 26 118 13 811
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (45)            
Köp av byggnader och anläggningar 3 10 8 10 31 12
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 116 224 134 252 726 164
Maskiner och inventarier 589 488 356 525 1 958 656
Summa 708 721 498 787 2 714 832
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46)            
Köp av byggnader och anläggningar 526 35 53 64 678 381
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 558 581 442 552 2 133 1 352
Maskiner och inventarier 2 823 2 984 2 841 2 868 11 516 5 839
Summa 3 907 3 600 3 336 3 484 14 327 7 572
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47)            
Köp av byggnader och anläggningar 252 22 247 73 594 59
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 324 251 280 393 1 248 645
Maskiner och inventarier 2 084 1 744 1 720 1 687 7 235 4 703
Summa 2 659 2 018 2 247 2 153 9 077 5 407

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se