Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom varuhandelsföretag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT HANDEL, SERVICEVERKSTÄDER FÖR MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR (G)          
Köp av byggnader och anläggningar 155        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 793        
Maskiner och inventarier 4 286        
Summa 5 234        
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (45)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 122        
Maskiner och inventarier 600        
Summa 725        
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46)          
Köp av byggnader och anläggningar 145        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 532        
Maskiner och inventarier 2 171        
Summa 2 849        
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 139        
Maskiner och inventarier 1 515        
Summa 1 660        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se