Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom varuhandelsföretag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
TOTALT HANDEL, SERVICEVERKSTÄDER FÖR MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR (G)    
Köp av byggnader och anläggningar 132 43
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 869 906
Maskiner och inventarier 2 961 2 907
Summa 3 962 3 857
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (45)    
Köp av byggnader och anläggningar 3 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 42 84
Maskiner och inventarier 269 276
Summa 314 365
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46)    
Köp av byggnader och anläggningar 16 29
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 486 550
Maskiner och inventarier 1 471 1 124
Summa 1 973 1 702
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47)    
Köp av byggnader och anläggningar 113 10
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 342 272
Maskiner och inventarier 1 220 1 507
Summa 1 675 1 790

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se