Till innehåll på sidan

Andel av företagets omsättning som kom från webbförsäljning av följande slag

Andel av företagets omsättning som kom från webbförsäljning av följande slag

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se