Till innehåll på sidan

Andel av företagets omsättning som kom från webbförsäljning av följande slag

Andel av företagets omsättning som kom från webbförsäljning av följande slag

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se