Till innehåll på sidan

Bidrag i procentenheter till förändring i BNP (senaste kvartal)

Inklusive importinnehåll

Bidrag i procentenheter till förändring i BNP (senaste kvartal)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excelfil

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se