Till innehåll på sidan

BNP (1993–), förändring från föregående kvartal, procent

Fasta priser, säsongrensade värden.

BNP (1993–), förändring från föregående kvartal, procent

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se