Till innehåll på sidan

BNP (1994–), förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent

Fasta priser, kalenderkorrigerade värden

BNP (1994–), förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se