Till innehåll på sidan

Export och import av varor och tjänster (år 1993–)

Relation till BNP, procent. Löpande priser

Export och import av varor och tjänster (år 1993–)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se