Till innehåll på sidan

Export och import av varor och tjänster (kvartal 1993–)

Index år 1993=100. Fasta priser, säsongrensade värden.

Export och import av varor och tjänster (kvartal 1993–)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se