Till innehåll på sidan

BNP kvartal 1993–2022:4 (publ. 2023-02-28). Korrigerad 2023-03-06

 1. BNP från användningssidan (ENS 2010), försörjningsbalans (xlsx)
 2. BNP från produktionssidan (ENS 2010), efter näringsgren SNI 2007 (xlsx)
 3. Arbetskraftinsats (ENS 2010) efter näringsgren SNI 2007 (xlsx)
 4. Arbetskraftskostnader (ENS 2010) efter näringsgren SNI 2007 (xlsx)
 5. Hushållens konsumtionsutgifter (ENS 2010) efter ändamål COICOP (xlsx)
 6. Hushållens konsumtionsutgifter (ENS 2010) efter varaktighet (xlsx)
 7. Fasta bruttoinvesteringar (ENS 2010) efter näringsgren SNI 2007 (xlsx)
 8. Fasta bruttoinvesteringar (ENS 2010) efter investeringstyp (xlsx)
 9. BNP från produktionssidan (ENS 2010), efter näringsgren SNI 2007, kalenderkorrigerad och säsongrensad (xlsx)
 10. Arbetade timmar (ENS 2010), efter näringsgren SNI 2007, kalenderkorrigerad och säsongrensade (xlsx)
 11. BNP från användningssidan (ENS 2010), försörjningsbalans, säsongrensad (xlsx)
 12. Arbetsproduktivitet (ENS 2010) efter näringsgren SNI 2007, beräknat på säsongrensade serier (xlsx)
 13. BNP fördelad på inkomstkomponenter och sektorsvis fördelning av inkomster, transfereringar och sparande, kvartal (xlsx)
 14. BNP fördelad på inkomstkomponenter och sektorsvis fördelning av inkomster, transfereringar och sparande, år (xlsx)
 15. Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, efter sektor, tillgångsslag, tabellinnehåll och år, tidsserie (xlsx)
 16. Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter tillgångsslag, år, tabellinnehåll och sektor, matrisform ett år (xlsx)
 17. Inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot och räntekvot, kvartal (xlsx)
 18. Inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot och räntekvot, år (xlsx)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se