Till innehåll på sidan

Inflationstakten enligt KPI. Korrigerad 2021-02-19

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Inflationstakten enligt KPI

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30