Till innehåll på sidan

Inflationstakten enligt KPI

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Inflationstakten enligt KPI

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30