Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Nästa publicering: 2022-02-18

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPIF

4,1 %

Referenstid: december 2021 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI

3,9 %

Referenstid: december 2021 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

352,47

Index 1980=100

Referenstid: december 2021

Statistiknyheter

Konsumentprisindex (KPI), december 2021

2022-01-14

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,1 procent i december 2021. Det är en uppgång från november då inflationstakten var 3,6 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,3 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0101