Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 3 2017:

Tjänstepriserna sjönk under tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2017-11-10 9.30

Tjänsteprisindex sjönk med 0,1 procent mellan andra och tredje kvartalet 2017. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,5 procent. Sedan tredje kvartalet 2016 har Tjänstepriserna stigit med 1,7 procent, vilket är detsamma som föregående kvartals årstakt. Det innebär att tjänstepriserna ligger kvar på den högsta årsförändringen sedan andra kvartalet 2012.

Under kvartalet bidrog främst lägre priser på Datordrifttjänster och Informationstjänster, med 0,1 procentenhet vardera, till nedgången. Nedgången motverkades något av högre priser för bland annat Andra stödtjänster till transport som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

TjänsteprisindexVikt 2017IndexKvartals-
förändring,
procent
Årsför-
ändring,
procent
Effekt*
  Kv 3 2017,
2005=100
Kv 2 2017 -
Kv 3 2017
Kv 3
2016-
Kv 3
2017
Kv 2
2017 -
Kv 3
2017
TPI
100,0 117,3 ‑0,1 1,7 ‑0,1
Transport- och magasineringstjänster (49-53)
21,8 118,8 ‑0,3 3,0 ‑0,1
Hotell- och restaurangtjänster (55-56)
7,0 136,2 0,5 2,8 0,0
Informations- och kommunikationstjänster (58+61-63)
20,8 96,6 ‑1,1 ‑0,2 ‑0,2
Fastighetstjänster (68)
15,6 125,2 ‑0,1 1,5 0,0
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster (64+69-71+73)
21,5 120,0 0,4 1,6 0,1
Uthyrning och andra stödtjänster (77+78+80+81)
10,6 129,4 1,0 3,1 0,1
Andra tjänster (93+95-96)
2,7 127,5 0,2 1,6 0,0

*Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI.

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Från och med publiceringen av kvartal 1 2017 redovisas Producentprisindex för tjänster (TPI) enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Statistikdatabasen. Prisindex enligt båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga under 2017 och 2018. Under 2019 kommer enbart index enligt SPIN 2015 att finnas tillgängligt. Från och med publiceringen av index för det första kvartalet 2018 kommer redovisningen i statistiknyheten baseras på SPIN 2015 med basår 2015=100. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015 så snart som möjligt.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små. För mer information om de båda nomenklaturerna se:

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för fjärde kvartalet 2017 publiceras 2018-02-09 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Selma Aydin

Telefon
010-479 47 31
E-post
selma.aydin@scb.se

Marcus Fridén

Telefon
010-479 43 19
E-post
marcus.friden@scb.se