Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Nästa publicering: 2019-10-25

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

114,1

Index 2015=100

Referenstid: augusti 2019

1,4 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

113,8

Index 2015=100

Referenstid: augusti 2019

-0,2 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

115,5

Index 2015=100

Referenstid: augusti 2019

1,4 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

112,7

Index 2015=100

Referenstid: augusti 2019

1,4 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

113,4

Index 2015=100

Referenstid: augusti 2019

0,6 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

105,5

Index 2015=100

Referenstid: kvartal 2 2019

2,5 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Prisindex i producent- och importled, augusti 2019

2019-09-26

Producentprisindex sjönk med 0,5 procent mellan juli och augusti 2019. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 1,2 procent. Även export- och hemmamarknaden uppvisade prisnedgångar med 0,9 respektive 0,2 procent. Prisindex för inhemsk tillgång, det vill säga en sammanvägning av hemmamarknads- och importprisindex, sjönk med 0,7 procent från juli till augusti.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0301