Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-07-26

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

133,7

Index 2020=100

Referenstid: maj 2022

24,4 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

137,1

Index 2020=100

Referenstid: maj 2022

30,1 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

135,0

Index 2020=100

Referenstid: maj 2022

25,9 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

132,4

Index 2020=100

Referenstid: maj 2022

22,8 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

134,9

Index 2020=100

Referenstid: maj 2022

26,7 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

107,3

Index 2020=100

Referenstid: kvartal 1 2022

6,3 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Prisindex i producent- och importled, maj 2022

2022-06-23

Producentprisindex steg med 1,8 procent i maj jämfört med april. Priserna steg även med 1,8 procent på exportmarknaden och på hemmamarknaden. På importmarknaden steg priserna med 0,3 procent. Jämfört med maj 2021 ökade producentprisindex med 24,4 procent (23,8 procent i april).

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0301