Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-25

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

134,6

Index 2020=100

Referenstid: februari 2023

9,3 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

141,2

Index 2020=100

Referenstid: februari 2023

12,2 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

136,9

Index 2020=100

Referenstid: februari 2023

11,8 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

132,5

Index 2020=100

Referenstid: februari 2023

7,3 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

137,0

Index 2020=100

Referenstid: februari 2023

9,8 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

112,3

Index 2020=100

Referenstid: kvartal 4 2022

7,5 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Lägre priser på energirelaterade varor bidrog nedåt på samtliga marknader i februari 2023

2023-03-24

Producentprisindex gick ned med 1,0 procent i februari jämfört med januari 2023. På exportmarknaden sjönk priserna med 0,9 procent och på hemmamarknaden sjönk de med 1,1 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 0,4 procent. Jämfört med februari 2022 ökade producentprisindex med 9,3 procent (11,8 procent i januari).

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0301