Till innehåll på sidan

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) är en statistisk standard för klassificering av produkter, både varor och tjänster, efter ursprung i produktionen. I SPIN länkas produkter till aktiviteter enligt näringsgrensindelningen SNI (standard för svensk näringsgrensindelning).

Syftet med en produktindelning är att gruppera produkter, varor och tjänster, som har gemensamma egenskaper. Indelningen är grunden för att ta fram statistik för bland annat produktion, utrikeshandel och transport av produkterna.

SPIN är en del av ett internationellt system

SPIN fastställs av SCB:s generaldirektör. Den godkänns av EU enligt förordningen för CPA, Classification of Products by Activity, som är motsvarande EU-klassifikation. SPIN ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från CPA.

Indelning i sex nivåer

SPIN har en hierarkisk indelning med sex nivåer. De fyra första nivåerna i SPIN överensstämmer med de fyra första nivåerna (t.o.m. undergrupp) i CPA. CPA:s femte nivå (femsiffernivån, kategori) återfinns däremot inte i SPIN. De fem första nivåerna i SPIN följer kodstrukturen enligt SNI varefter den sjätte nivån består av ett löpnumrerat tvåsiffertillägg.

    SPIN 2007 SPIN 2015
CPA=SPIN Avdelning 21 21
CPA=SPIN Huvudgrupp 88 88
CPA=SPIN Grupp 261 262
CPA=SPIN Undergrupp 575 576
SPIN Detaljgrupp 734 735
SPIN Sjusiffergrupp 3 328 3 408

SPIN 2007

SPIN 2007 ersatte SPIN 2002 och bygger på CPA 2008, som är länkad till EU:s näringsgrensstandard NACE Rev. 2. CPA 2008 är ett resultat av många års omfattande internationellt arbete för att förändra klassificeringar för aktiviteter och produkter. Revideringsarbetet har gjorts gemensamt med andra viktiga internationella klassifikationer. Utöver NACE och CPA kan särskilt nämnas CPC (Central Product Classification of the United Nations) som är den internationella produktindelningen (fastställs av FN). SPIN 2007 finns publicerad i rapporten MIS 2009:1, SPIN 2007, standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007.

SPIN 2015

SPIN 2015 är en uppdatering av SPIN 2007 till följd av en internationell uppdatering av CPA som i sin tur uppdaterats utifrån ändringar i CPC. Ändringar avser i huvudsak den mest detaljerade nivån där anpassningar i strukturen gjorts till andra koncept som Frascatimanualen (forskning och utveckling) och till klassifikationen för byggnadsverk. Generellt finns också en ökad detaljeringsgrad i strukturen till följd av internationella anpassningar. Produkternas koppling till SNI 2007 är oförändrad. För en introduktion, principer och tolkning av SPIN hänvisas till MIS för SPIN 2007 (MIS 2009:1).

Information och material om SPIN

SPIN-versioner (Excel)

Struktur för SPIN 2007 (xlsx)

Struktur för SPIN 2015 (xlsx)

Nycklar

Nycklar SPIN 2007 till SPIN 2002 samt CPA 2002 och CPA 2008 (xlsx)

Nyckel SPIN 2002–SPIN 2007 (xlsx)

Nyckel SPIN 2007–SPIN 2002 (xlsx)

Nycklar SPIN 2015 till SPIN 2007 samt CPA 2008 och CPA Ver. 2.1 (xlsx)

Nyckel SPIN 2007–SPIN 2015 (xlsx)

Nyckel SPIN 2015–SPIN 2007 (xlsx)

Publikationer

SPIN 2015 – innehållsbeskrivningar (pdf, 3 MB)

MIS 2009:1, SPIN 2007 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 (pdf)

MIS 2003:3 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002) (pdf)

Andra nyttiga länkar

Internationella systemet för ekonomiska klassifikationer (pdf)

Klassifikationsdatabasen (KDB)

RAMON (Eurostats webbplats för klassifikationer och annan metadata)

Förordning för CPA Ver. 2.1 (pdf, 1 MB)

Förordning för CPA 2008 (pdf)

FN:s statistikdivision, klassifikationer

Kontakta oss