Till innehåll på sidan

Kriminalvård - frivård

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-31

Statistiken visar personer som avtjänar en verkställighet inom kriminalvårdens frivårdsverksamhet, såsom fängelsepåföljd avtjänad genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) och personer med påbörjad skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst, ungdomsövervakning samt personer som är villkorligt frigivna från anstalt.

För den här statistiken ansvarar:
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Brottsförebyggande rådet

Telefon
08-527 584 00
E-post
statistik@bra.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rv0403