Till innehåll på sidan

Brott

Undersökningar om Brott

Anmälda brott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar typ av brott som anmälts och registreras i riket, i län, i kommuner eller i stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Brott

Handlagda brott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar de uppklarade brottens omfattning, struktur, andelen brott som klaras upp, regionala fördelning och utveckling över tid. Statistiken baseras på beslut som fattas av polisen och åklagarna. Vissa av dessa beslut definieras som brottsuppklarande.

Brott, Åtal

Misstänkta personer

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar skäligen misstänkta personer fördelat på ålder, kön och regionalt för olika brottstyper. Dessutom redovisas hur många brott som de misstänkta personerna deltagit i (brottsdeltagande).

Brott

Kriminalstatistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Brott, Straff, Dömda

Personer lagförda för narkotikabrott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar typ av gärning, typ av preparat och vikt, omfattningen och utvecklingen av narkotikabrottsligheten och påföljdernas inriktning och omfattning fördelat efter den lagfördes ålder och kön och var lagföringsbeslutet fattades.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd

Kriminalvård

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar bland annat personer dömda till fängelse som avtjänas i anstalt eller med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), personer som är villkorligt frigivna från anstalt och personer dömda till skyddstillsyn. Statistiken visar också antal häktade personer, permissioner och avvikelser.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd

Återfall i brott – slutlig statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd

Återfall i brott – preliminär statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd

Skolundersökningen om brott (SUB)

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB). Undersökningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

Brott