Till innehåll på sidan

Straff

Undersökningar om Straff

Kriminalstatistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Brott, Straff, Dömda

Personer lagförda för narkotikabrott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar typ av gärning, typ av preparat och vikt, omfattningen och utvecklingen av narkotikabrottsligheten och påföljdernas inriktning och omfattning fördelat efter den lagfördes ålder och kön och var lagföringsbeslutet fattades.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd

Kriminalvård

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar bland annat personer dömda till fängelse som avtjänas i anstalt eller med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), personer som är villkorligt frigivna från anstalt och personer dömda till skyddstillsyn. Statistiken visar också antal häktade personer, permissioner och avvikelser.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd

Återfall i brott – slutlig statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd

Återfall i brott – preliminär statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd