Till innehåll på sidan

Arbetskraftsprognos 2002 – Utvecklingen till år 2020

SCB:s senaste långsiktsprognos över den totala arbetskraftsutvecklingen i landet redovisas i rapporten "Arbetskraftsprognos 2002 - utvecklingen till 2020". Resultaten presenteras dels i form av antal sysselsatta personer och dels som faktisk timvolym per vecka. Denna prognos arbetar med variablerna befolkning, arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, frånvaro och medelarbetstid. Prognosberäkningarna är nedbrutna på kön och ålder och avser personer i åldern 20-64 år.
PDF:
Hela publikationen (1908kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
ISBN:
91-618-1148-3
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2002-11-28
Förfrågningar:

Monica Hultin

010-479 48 23

monica.hultin@scb.se