Till innehåll på sidan

Analyser och statistik om befolkningens utbildning :

Studier utomlands populärt bland svenska ungdomar

Statistiknyhet från SCB 2017-02-06 9.30

En tredjedel av alla unga i Sverige har varit utomlands i utbildningssyfte. Av samtliga 2,2 miljoner personer som 2014 var i åldern 18 till 34 år hade ungefär 700 000 någon gång i sitt liv varit utomlands i utbildningssyfte. Det motsvarar ungefär var tredje i den undersökta åldersgruppen.

Bland de med en längre högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning var det ungefär 17 procent som varit utomlands inom ramen för sina eftergymnasiala studier. Andelen ligger därmed nära det europeiska riktmärket på 20 procent. Ungefär 11 procent hade läst vissa kurser utomlands som kan tillgodoräknas den svenska utbildningen. Ungefär 6 procent hade läst en hel utbildning utomlands.

Knappt en av tio bland de med en fullföljd gymnasial yrkesutbildning hade varit utomlands inom ramen för sin gymnasieutbildning. Andelen i Sverige ligger därmed redan 2014 över det riktmärke på sex procent som EU har satt upp.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se