Till innehåll på sidan

Andel elever i årskursblandad undervisningsgrupp, efter skolår och elevpanel, 1992–2020

Diagram. Andel elever i årskursblandad undervisningsgrupp per elevpanel och skolår. Procent

Diagram. Andel elever i årskursblandad undervisningsgrupp per elevpanel och skolår. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I de lägre skolåren har det över tid skett en minskning av andelen elever som går i årskursblandad undervisningsgrupp. I skolår 3 har andelen minskat extra mycket och gått från runt 40 procent år 1997 till omkring 10 procent år 2014.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se