Till innehåll på sidan

Personalutbildning i företagen

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-15

Statistiken visar bland annat företagens erbjudande av personalutbildning, anställdas deltagande i personalutbildning, personalutbildningstimmar och personalutbildningskostnader under 2015 efter näringsgren och storlek på företaget. Undersökningen täcker in företag huvudsakligen i privat sektor som har 10 anställda eller fler. Undersökningen är gemensam för EU och resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Nio av tio företag organiserade personalutbildning

2018-02-26

Nio av tio företag organiserade personalutbildning för sina anställda under 2015 och den vanligaste utbildningsformen var kurser. Personalutbildning var vanligare i stora företag jämfört med mellanstora och små företag. Drygt hälften av de anställda deltog i kurser.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0541