Till innehåll på sidan

Sysselsättning och inkomster efter yrkeshögskolan

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2006_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-12-15
Förfrågningar:

Evalena Andersson

010-479 61 50

evalena.andersson@scb.se

Robert Hansson

010-479 65 23

robert.hansson@scb.se