Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter finansieringskälla 2021, Mnkr.

Finansieringskälla  
Totalt [1] 8 238
Direkta statsanslag exkl. ALF-medel 1 454
ALF-medel [2] 1 771
Självfinansiering 2 560
Försvarsmyndigheter 885
Civila myndigheter 417
Övriga offentliga medel [3] 314
Privat sektor [4] 411
Utlandet exkl. EU 78
EU:s ramprogram för FoU 84
EU exkl. EU:s ramprogram för FoU 23

1) Egen FoU inom delsektorn lokala och regionala FoU-enheter fördelas inte på socio-ekonmiska ändamål.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se