Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter finansieringskälla 2019, Mnkr

Finansieringskälla  
Totalt [1] 7 719
Direkta statsanslag exkl. ALF-medel 1 304
ALF-medel [2] 1 886
Självfinansiering 2 229
Försvarsmyndigheter 795
Civila myndigheter 416
Övriga offentliga medel [3] 242
Privat sektor [4] 327
Utlandet exkl. EU 130
EU:s ramprogram för FoU 105
EU exkl. EU:s ramprogram för FoU 61

1) Egen FoU inom delsektorn lokala och regionala FoU-enheter ingår endast i totalen.

2) ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju regioner för medel som avser klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

3) I övriga offentliga medel ingår medel från universitet och högskolor, regioner och kommuner, direkta statsanslag och offentliga forskningsstiftelser.

4) I privat sektor ingår medel från svenska företag, branschorganisationer och privata icke-vinstdrivande finansiärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-01

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se