Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter finansieringskälla

FinansieringskällaMiljoner
kronor 
Totalt 7 453
Direkta statsanslag exl. ALF-medel 1 385
ALF-medel 1 821
Självfinansiering 2 155
Försvarsmynd. 708
Civila myndigheter 380
Övriga offentliga medel[1] 267
Privat sektor[2] 494
Utlandet exkl. EU 62
EU ramprogr. 116
EU exkl. ramprogr. 65

1) I övriga offentliga medel ingår medel från universitet och högskolor, landsting och kommuner, offentliga forskningsstiftelser.

2) I privat sektor ingår medel från svenska företag, branschorganisationer och privata icke-vinstdrivande organisationer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se