Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19

PDF:
Hela publikationen (5681kb)
Excel:
Hela publikationen (453kb)
Serie:
UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-uf19sm2001_pdf
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-05-26
Förfrågningar:

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se