Till innehåll på sidan

Människorna i Sverige

Sveriges befolkning har vuxit mycket sedan SCB började föra statistik över folkmängden för över 250 år sedan. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige, men 2017 passerade vi 10 miljoner. Hur snabbt befolkningen ökar styrs av hur många som föds, hur många som dör, hur många som utvandrar och hur många som invandrar.

Kommuner i siffror

Jämför två kommuner

med
Prisomräknaren

Vad var 1 000 kronor värt: