Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Boende i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-21

Det finns drygt 4,8 miljoner hushåll i Sverige, som bor i lika många bostäder. Av alla hushåll bor 43 procent i ett småhus och 49 procent i ett flerbostadshus.

Andel hushåll i småhus med äganderätt

2021

39,5 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, hyresrätt

2021

28,6 %

Andel hushåll i flerfamiljshus, bostadsrätt

2021

20,8 %

Ett hushåll består av en person eller flera personer som är folkbokförda i samma bostad.

Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär

  • 2,4 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus, varav 1,4 miljoner är hyresrätter och 1,0 miljoner är bostadsrätter.
  • 2,1 miljoner hushåll i småhus.  Av dessa bor 1,9 miljoner i privatägt småhus, och resten i ett småhus med hyresrätt eller bostadsrätt.

De resterande bor i byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för boende, eller i specialbostäder som  studentbostäder eller äldreboenden. I vissa fall saknas uppgifter om boendet i statistiken.

Statistiken om hur vi bor bygger på folkbokföringen och på SCB:s register över bostadsbeståndet. I statistiken delas bostäderna upp i flerbostadshus och småhus. Dessutom finns uppgifter om upplåtelseform, det vill säga om boendet är en bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. Det gäller både för småhus och för lägenheter i flerbostadshus.

Antal hushåll efter boendeform 2021

Boendeform2021
Småhus, äganderätt1 909 024
Småhus, bostadsrätt93 678
Småhus, hyresrätt73 654
Flerbostadshus, bostadsrätt1 006 560
Flerbostadshus, hyresrätt1 379 720
Specialbostad165 510

De flesta personer bor i småhus

Fler personer bor i småhus än i flerbostadshus. Det beror på att det ofta är större hushåll i en villa eller ett radhus än i lägenheter i flerbostadshus. Av den svenska befolkningen bor 5,4 miljoner, eller 52 procent, i småhus. Cirka 4,5 miljoner eller 43 procent, bor i lägenhet. Av dessa bor de flesta, 60 procent, i en hyresrätt.

Andel personer efter boendeform 2021

Boendeform2021
Småhus, äganderätt48,0
Småhus, bostadsrätt2,2
Småhus, hyresrätt1,6
Flerbostadshus, bostadsrätt17,2
Flerbostadshus, hyresrätt25,4
Specialbostad2,0

Ålder och livssituation styr boendet

Ålder och livssituation är starkt förknippat med hur vi bor. Under de första åren i livet flyttar många barn och deras familjer från flerbostadshus till småhus. Det beror ofta på att familjen växer. År 2021 bodde 56 procent av alla barn 0–9 år, och 64 procent av alla 10–19-åringar, i ett småhus.

När barnen växer upp flyttar många hemifrån, oftast till en lägenhet i  flerbostadshus. I åldersgruppen 20-29 år bor endast 30 procent i småhus. Mellan 40–79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

För personer i åldersgruppen 20–29 år, liksom för dem som är 80 år eller äldre, är andelen som bor i specialbostad relativt hög. Det beror på att studentbostäder och bostäder för äldre ingår i den här kategorin.

Andel personer efter boendeform och ålder 2021

Boendeform-5 år6-12 år13-19 år20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60-69 år70-79 år80+ år
Småhus, äganderätt47,857,759,830,423,837,653,256,254,452,638,5
Småhus, bostadsrätt3,12,72,21,21,52,42,31,92,02,11,9
Småhus, hyresrätt1,61,91,91,51,41,51,51,51,51,61,8
Flerbostadshus, bostadsrätt15,310,19,818,426,821,314,815,217,620,122,8
Flerbostadshus, hyresrätt27,224,022,935,336,930,723,821,621,019,522,4
Specialbostad0,40,20,69,14,91,60,50,50,71,68,6

Hur stort bor vi?

I genomsnitt har varje person i Sverige 42 kvadratmeters boyta. Sammanboende med tre eller fler barn, som bor i flerbostadshus med hyresrätt, har i genomsnitt 16 kvadratmeter per person. Som kontrast har ensamstående kvinnor 65 år eller äldre, som bor i eget småhus, 115 kvadratmeter att röra sig på.

Hur vi bor varierar i landet

Det finns skillnader i hur folk bor i olika delar av landet. I större städer med kringliggande kommuner är det vanligt att bo i flerbostadshus.

I mindre kommuner, ofta i glesbefolkade områden eller på landsbygden, är det vanligare att bo i småhus.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.