Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges import

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Sverige är beroende av handel med andra länder. Exporten bidrar till att svensk ekonomi växer. Men vi behöver också importera sådant som vi inte producerar själva. Under 2020 importerade Sverige varor och tjänster för 1 997 miljarder kronor.

Sveriges import

2020

1 997

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige importerat varor och tjänster för ett mindre värde än vad vi har exporterat, något som syns tydligt i grafen som visar Sveriges export och import. Det innebär att Sverige betalar mindre för importen än vad vi tjänar på exporten. Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten, BNP, ökar och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Export och import efter år från 1982

Export och import198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Export208,5257,8293,9311,1315,3337,8367,7404,8418,9420,6415,1484,6573,5693,9688,2781,2836,8887,41 023,81 067,61 049,81 058,71 1821 298,91 465,11 581,81 670,81 432,61 582,11 698,81 6871 657,21 751,71 876,31 887,82 026,32 209,72 433,52 235,3
Import213,3242,9266,2296,7287,8318,9351,2398,5418,1398,2392,3427,5500,4576,6569647,4715,1759,4893,5909893,9910,7984,41 115,81 246,61 372,21 472,61 267,11 413,41 513,21 496,11 471,11 594,31 6971 749,81 900,92 099,12 209,92 006,1

 

Sveriges tio vanligaste importvaror 2020

ImportvaraMiljarder kronor
Fordon för vägar 150
Mineraloljor 96
Andra elektriska maskiner och apparater 95
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d. 89
Andra icke elektriska maskiner och apparater 74
Medicinska och farmaceutiska produkter 51
Andra färdiga varor 51
Kläder 47
Fisk, kräft- och blötdjur 47
Arbeten av metall 46

Källa
Utrikeshandel med varor, SCB
Sveriges officiella statistik

 

 

Mest import från Europa och Kina

Sveriges vanligaste importländer ligger främst i Europa, förutom Kina. Sveriges import från Europa står för drygt 84 procent av all Sveriges import. Listan toppas av Tyskland, följt av Nederländerna och Norge. Från Tyskland importeras bland annat mycket bilar och från Nederländerna kommer mycket elektronik, såsom radio och TV-apparater. Dessutom är den norska fisken en viktig importvara.

De tio största importländerna för varor 2020

ImportlandMiljarder kronor
Tyskland 250
Nederländerna 135
Norge 132
Danmark 94
Kina 71
Polen 65
Finland 65
Belgien 61
Storbritannien 60
Frankrike 52

Källa
Utrikeshandel med varor, SCB
Sveriges officiella statistik

 

Affärstjänster importeras

Vi importerar också tjänster. Under 2020 uppgick den totala summan till 629 miljarder kronor. Affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik, var störst med ett importvärde på totalt 238 miljarder. Även resor, transporter, liksom tele-, data- och informationstjänster är stora i tjänsteimporten. 

Nyttjandet av immateriella rättigheter är också vanliga bland de tjänster vi importerar. Det handlar om att svenska kunder köper tillstånd att använda rättigheter, patent och licenser av utländska bolag. Länderna som vi importerar mest tjänster från är Storbritannien, USA och Tyskland.

De tio vanligaste importtjänsterna 2020

ImporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster 238
Resor 57
Transporter 81
Tele- data-, och informationstjänster 99
Nyttjande av immateriella rättigheter 85

Källa
Utrikeshandel med varor, SCB
Sveriges officiella statistik