Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utbildningsnivån i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Sveriges befolkning får allt högre utbildning. Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 28 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år 2000.

Andel av befolkningen som har läst vidare efter gymnasiet

2019

44 %

Andel kvinnor som läst vidare efter gymnasiet

2019

50 %

Andel män som läst vidare efter gymnasiet

2019

38 %

Högutbildad vanligare än lågutbildad

För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 44 procent läst vidare efter gymnasieskolan. Vi kan också se att 28 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet.

Vi kan se att andelen högutbildade i Sverige har ökat mycket de senaste årtiondena. År 2000 var andelen högutbildade 16 procent, jämfört med 28 procent idag. Ökningen kan delvis förklaras med att utbildningssystemet har vuxit, med fler studieplatser på universitet- och högskolor.

Lågutbildade är de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola eller folkskola. Den andelen är 11 procent, alltså färre än de högutbildade. Här ser vi en minskning jämfört med år 2000; då var andelen 21 procent. Resterande 43 procent har gått gymnasieskolan, men sedan inte läst vidare.

Befolkningens utbildningsnivå efter år

Antal personer på respektive nivå. 2000-2019

Utbildningsnivå200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Ingen gymnasial utbildning966 548928 002896 466867 522840 176812 312786 897763 994740 613717 268695 097671 964651 295633 808622 566613 932609 983602 732592 547580 290568 062
Gymnasial utbildning (högst 2 år)1 558 0981 535 7881 506 3891 476 6301 448 2631 424 4641 397 9321 371 5541 340 7281 306 4721 270 6361 240 1361 213 2591 187 2561 161 5641 136 5741 114 3581 086 7231 060 4791 036 1381 006 518
Gymnasial utbildning (3 år)703 317739 080776 187800 537822 956846 350870 048891 914910 172930 991952 092975 045996 5031 021 7411 053 4291 088 9101 123 7941 164 0631 192 9041 218 9121 241 306
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)653 503660 884670 692682 675687 499684 495687 538691 897697 551705 956716 301726 029733 734743 212754 102766 584783 289798 560811 821820 151824 979
Eftergymnasial utbildning, längre än 3 år762 600802 743844 514878 633921 229972 3441 011 4991 051 2821 085 1931 116 9051 147 2641 180 6591 210 4971 242 6801 278 2991 314 0311 355 7311 394 5991 442 0211 487 1061 529 674
Fakta: Vad menas med utbildningsnivå?

I statistiken över befolkningens utbildningsnivå räknar man alltid den högsta avklarade utbildningsnivån en person har.

Förgymnasial utbildning är grundskola, folkskola eller motsvarande.

Till eftergymnasial utbildning räknas förutom högskoleutbildning även olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

 

Kvinnor och yngre har oftare högre utbildning

Ungefär 57 procent fler kvinnor än män är registrerade vid svenska universitet och högskolor. Under läsåret 2017/18 var 410 000 studenter registrerade i grundutbildningen, av dem var 251 000 kvinnor och 160 000 män. Detta visar sig sedan i statistiken över utbildningsnivån, där 50 procent av kvinnorna har läst vidare efter gymnasiet, jämfört med 38 procent bland männen. Framför allt kan man se det i statistiken över högutbildade i kolumnerna längst till höger i diagrammet nedan.

Befolkningens utbildningsnivå efter kön 2019

Antal personer efter utbildningsnivå. Avser befolkningen 25-64 år

Diagram: Utbildningsnivå 2019 personer i åldern 25-64 år

Det är också stor skillnad på utbildningsnivån mellan olika åldersgrupper. De som är äldst på arbetsmarknaden, 55–64 år, är lågutbildade i störst utsträckning, medan yngre oftare har en högre utbildning. 

Fler högutbildade i storstäder

Högutbildade personer bor oftare i storstadsområden eller i kommuner i närheten av universitet och högskolor. Det beror till stor del på att det finns många jobb som kräver hög utbildning där. Kommunerna har dessutom en ung befolkning, som oftare har högre utbildade än äldre. Högst andel högutbildade finns i Danderyds kommun, 58 procent. Landsbygdskommuner har oftare en högre andel lågutbildade. Dessa kommuner ligger framför allt i Västra Götaland och Småland. Högst andel lågutbildade, 21 procent, finns i Gnosjö kommun.

Högre andel lågutbildade bland personer födda utomlands

Andelen som läst vidare efter gymnasiet är ungefär lika hög bland personer som är födda i ett annat land, 41 procent, som hos personer som är födda i Sverige, 45 procent. Bland högutbildade finns det ingen skillnad alls mellan grupperna. Däremot skiljer det sig bland de lågutbildade. Där är andelen 18 procent bland utrikes födda och 9 procent bland inrikes födda.
Människor flyttar till Sverige av olika skäl, vilket visar sig i olika invandrargruppers utbildningsnivå. Personer som har sökt skydd från krig, förtryck och förföljelse har generellt sett lägre utbildningsnivå än de som flyttat till Sverige av andra skäl.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.