Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utbildningsnivån i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-05-02

Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 30 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år 2000.

Andel av befolkningen som har läst vidare efter gymnasiet

2021

45 %

Andel kvinnor som läst vidare efter gymnasiet

2021

52 %

Andel män som läst vidare efter gymnasiet

2021

39 %

För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 45 procent läst vidare efter gymnasiet. Vi kan också se att 30 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet.

Andelen högutbildade har ökat över tid. År 2000 var andelen högutbildade 16 procent, jämfört med 30 procent 2021. Ökningen kan delvis förklaras med att det nu finns fler studieplatser på universitet- och högskolor.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Andelen lågutbildade är 10 procent, i den gruppen ingår de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola. Det är en minskning jämfört med år 2000, då var andelen 21 procent. Resterande 42 procent har gått gymnasieskolan, men sedan inte läst vidare.

Befolkningens utbildningsnivå efter år

Antal personer på respektive nivå. 2000-2020

Utbildningsnivå2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Ingen gymnasial utbildning966 548928 002896 466867 522840 176812 312786 897763 994740 613717 268695 097671 964651 295633 808622 566613 932609 983602 732592 547580 290568 062552 579
Gymnasial utbildning (högst 2 år)1 558 0981 535 7881 506 3891 476 6301 448 2631 424 4641 397 9321 371 5541 340 7281 306 4721 270 6361 240 1361 213 2591 187 2561 161 5641 136 5741 114 3581 086 7231 060 4791 036 1381 006 518973 445
Gymnasial utbildning (3 år)703 317739 080776 187800 537822 956846 350870 048891 914910 172930 991952 092975 045996 5031 021 7411 053 4291 088 9101 123 7941 164 0631 192 9041 218 9121 241 3061 258 770
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)653 503660 884670 692682 675687 499684 495687 538691 897697 551705 956716 301726 029733 734743 212754 102766 584783 289798 560811 821820 151824 979828 404
Eftergymnasial utbildning, längre än 3 år762 600802 743844 514878 633921 229972 3441 011 4991 051 2821 085 1931 116 9051 147 2641 180 6591 210 4971 242 6801 278 2991 314 0311 355 7311 394 5991 442 0211 487 1061 529 6741 573 969

 

Utbildningsnivå uppdelat efter kön

52 procent av kvinnorna har läst vidare efter gymnasiet, jämfört med 39 procent bland männen. Det kan man se i statistiken över högutbildade i kolumnerna till höger i diagrammet.

Befolkningens utbildningsnivå efter kön 2021

Antal personer efter utbildningsnivå. Avser befolkningen 25-64 år

Befolkningens-utbildningsniva-efter-kon-2021.png

Källa: Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön

Utbildningsnivå uppdelat efter ålder

Det är stor skillnad på utbildningsnivån mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 55–64 år finns störst andel lågutbildade, medan yngre oftare har en högre utbildning.

Här finns flest låg- och högutbildade

Högutbildade personer bor oftare i storstadsområden eller i kommuner i närheten av universitet och högskolor. Det beror till stor del på att det finns många jobb som kräver hög utbildning där. Kommunerna har dessutom ofta en ung befolkning, som är högre utbildade i större uträckning än äldre.

Högst andel högutbildade finns i Danderyds kommun, 59 procent. Landsbygdskommuner har oftare en högre andel lågutbildade. Högst andel lågutbildade, 20 procent, finns i Gnosjö kommun.

Du kanske också är intresserad av det här

Andel högutbildade per kommun (Excel)

Högre andel lågutbildade bland personer födda utomlands

Andelen som läst vidare efter gymnasiet är ungefär lika hög bland dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige, 42 respektive 46 procent. Bland högutbildade är det ingen skillnad mellan grupperna. Däremot skiljer det sig bland de lågutbildade, där andelen är 17 procent bland dem som är födda utomlands, och 8 procent bland dem som är födda i Sverige.

Etiketter