Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Yrken i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-09-01

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 135 300 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 91 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är butikssäljare i fackhandeln och grundskollärare.

Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden

2018

4 543 718

personer

Antal anställda kvinnor

2018

2 207 909

Antal anställda män

2018

2 335 809

I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och ca 4,5 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 135 300 anställda. Butikssäljare, fackhandel kommer på andra plats i storlek med 109 500 sysselsatta personer. På tredje plats kommer Grundskollärare med 106 100 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är företagssäljare. Det rör sig om 90 300 personer, som arbetar med att sälja varor och tjänster till andra företag.

Sveriges vanligaste yrken 2018

Yrke Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende135 300
Butikssäljare, fackhandel109 500
Grundskollärare106 100
Företagssäljare90 300
Barnskötare90 000
Lager- och terminalpersonal86 500
Butikssäljare, dagligvaror84 300
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.77 300
Vårdbiträden76 700
Städare74 800

 

Många vårdyrken är kvinnodominerade

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 91 procent kvinnor och endast 9 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor och tandsköterskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent respektive 99 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Mansdominerat bland pumptekniker, takmontörer och snickare

Det vanligaste yrket bland män är lager- och terminalpersonal. Men de mest mansdominerade yrkena är bland annat kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor.

Jämnast könsfördelning har präster med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

 

Vanligaste yrkena bland kvinnor 2018

YrkeAntal kvinnorTotalt antalAndel kvinnor (%)
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende123 400135 30091
Barnskötare80 40090 00089
Grundskollärare79 200106 10075
Förskollärare66 30069 20096
Butikssäljare, fackhandel66 200109 50060
Vårdbiträden58 40076 70076
Övriga kontorsassistenter och sekreterare56 50072 30078
Butikssäljare, dagligvaror55 40084 30066
Städare54 90074 80073
Personliga assistenter49 40068 20072

 

Vanligaste yrkena bland män 2018

YrkeAntal mänTotalt antalAndel män (%)
Lager- och terminalpersonal67 10086 50078
Företagssäljare66 20090 30073
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.62 90077 30081
Lastbilsförare m.fl.53 60057 40093
Träarbetare, snickare m.fl.49 20049 80099
Butikssäljare, fackhandel43 300109 50040
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete39 50045 50087
Fastighetsskötare36 40042 90085
Installations- och serviceelektriker32 80033 50098
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer32 20033 20097

 

Bartendrar yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är bartendrar som i snitt är 28 år gamla. Även professionella idrottsutövare, kafébiträden, servitörer, AT-läkare och soldater har låg medelålder, runt 30 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är general-, landstings och kommundirektörer som i snitt är 54 år gamla. Ledare inom trossamfund och psykoterapeuter har en medelålder på 53 år. Sedan följer professorer samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år.

Vanliga yrken bland personer födda utomlands

Den yrkesgrupp som har högst andel personer som är födda i ett annat land är pizzabagare, 79 procent. Stor andel utrikes födda finns även bland övrig hemservicepersonal 68 procent, och bland översättare, tolkar och lingvister, 60 procent.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns officerare, specialistofficerare, brandmän, fiskare och flygledare. I de här yrkena är totalt 97-98 procent födda i Sverige.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.